Centrum nurkowe Seawave posiada wykwalifikowana kadrę Instruktorską i jest zrzeszona w International Sailing Schools Association. Jest to organizacja założona w 1969 roku i od tego czasu funkcjonuje jako stowarzyszenie zrzeszające największe stowarzyszenia żeglarskie w Wielkiej Brytanii. W Polsce natomiast ISSA  funkcjonuje od 2007 roku pod nazwą Federacja Szkół Żeglarskich ISSA. W obecnym czasie ISSA stała się międzynarodowa organizacją szkolącą w zakresie żeglarstwa i sportów motorowodnych pod wspólna nazwą ISSA Global.

Nasz przynależność (akredytacja) do tej organizacji, oznacza, ze jesteśmy szkołą mogącą realizować szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodne wg. standardów ISSA.

Certyfikaty ISSA poświadczają umiejętności prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych. Certyfikaty dotyczą zarówno wód morskich, jak i śródlądowych. Należy jednak podkreślić, że certyfikaty ISSA służą tylko i wyłącznie do celów rekreacyjnych. Certyfikaty ISSA spełniają wymogi określone dla międzynarodowych certyfikatów ICC opisanych w Rezolucji Nr 40 z 16 października 1998 r., wydanej przez Komisję d/s Transportu w Europie, będącą częścią Komisji Ekonomicznej ONZ.

Poniżej znajdują się wzory certyfikatów i stopnie szczebli uprawnień ISSA.

CERTYFIKATY MOTOROWODNE

Power Inland Skipper

 

 Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po wodach morskich 2 Mm od brzegu.

Zapisz się na kurs TUTAJ

Power Inshore Skipper

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów motorowych do 20 Mm od brzegu na wodach morskich tylko w celach turystycznych.

Power Offshore Skipper

Uprawnienia: posiadacz certyfikatu uprawniony jest do prowadzenia jachtów motorowych do 60 Mm od brzegu na wodach morskich tylko w celach turystycznych.