SZKOLENIE MOTOROWODNE

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą posiąść praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat prowadzenia jachtów o napędzie mechanicznym po szlakach wodnych. Szkolenie przygotowuje do egzaminu na stopień sternika motorowodnego (Inland Power Yacht Skipper). Kurs odbywa się w Elblągu od czwartku do niedzieli w dniach 21-24 czerwca. Więcej szczegółów pod nr telefonu 691 960 013

Sternika Motorowodnego PZMiNW lub Inland Power Yacht Skipper ISSA

Wymagania jakie trzeba spełnić, aby otrzymać patent:
– skończone 14 lat,
– zdać egzamin teoretyczny (pisemny) oraz praktyczny.

Uprawnienia osoby posiadającej patent sternika motorowodnego:
– prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
– prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Zostaw komentarz