PŁETWONUREK GŁĘBOKIEGO NURKOWANIA
POWIETRZNEGO KDP/CMAS (PGP)

Szkolenie dedykowane jest osobą, które wkraczają na “ścieżkę ” nurkowań technicznych i chcą nurkować głębiej, z wykorzystaniem powietrza oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100% O2 dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1.6 bar.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS ** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • stopień Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego (PN2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • 15 zalogowanych dekompresyjnych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia PN2,
 • posiadanie następującego sprzętu:
  • zestaw dwubutlowy,
  • kompensator pływalności typu skrzydło o wyporności min. 25l,
  • dwa niezależne źródła wyporu,
  • 2 butle boczne o pojemności minimum 7 l jedna i 10 l druga „czyste tlenowo”,
  • 2 automaty oddechowe, w tym jeden z wężem o długości minimum 1,5 metra,
  • 2 automaty „czyste tlenowo” z manometrami HP,
  • 2 niezależne źródła światła, kołowrotki (może być jedna szpulka), 2 boje (żółta i czerwona/pomarańczowa),
  • 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski i 2 przyrządy do cięcia,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Cena kursu – 1500

Cena zawiera:
koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne),
międzynarodowy certyfikat,
opiekę instruktorską.


Cena nie zawiera:
• kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych,
kosztów gazów,
• zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte