P3 – PŁETWONUREK CMAS***

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu nurkowania P3 zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnego stopnia w innej organizacji,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** wykonanie co najmniej 50 potwierdzonych nurkowań stażowych na głębokości 10-40m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach,
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i pp lub uprawnienia ratownika medycznego lub ratownika KPP,
 • ukończenie 4 szkoleń specjalistycznych:
  • nurkowanie w suchych skafandrach (SS1),
  • nurkowania z użyciem nitroxu (PN1)
  • nurkowań w zestawie butlowym (PZB)
 • uprawnienia sternika motorowodnego PZMiNW (szkolenie na sternika może być zrealizowane w trakcie kursu P3)
 • Uprawnienia na ładowanie przenośnych zbiorników ćiśnieniowych UDT (szkolenie UDT może być zrealizowane w trakcie kursu P3)

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (19 godzin) oraz zajęcia praktyczne (42 godziny) w ciągu dwóch sesji szkoleniowych każdy po 5 dni szkoleniowych obejmujących 17 nurkowań, w tym 6 nurkowań na głębokość 30m i 2 nurkowania na głębokość 50m – łącznie minimum 6 godzin pod wodą, oraz dwóch obecności (obserwacji) szkoleń podstawoowych w formie stażu.

Kadra kursu:

 • kierownik szkolenia:  Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2),
 • instruktorzy KDP/CMAS,
 • stosunek instruktor/kursanci 1:4.

 

Płetwonurek KDP/CMAS*** ma prawo:

 • nurkować z wykorzystaniem powietrza do głębokości 50m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS***(P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości,
 • Asystować przy szkoleniach nurkowych.

 

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:  wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurkowania KDP/CMAS*** (P3).