P2 – PŁETWONUREK CMAS**

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu nurkowania P2 zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem w zakresie dużych głębokości.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji,
  • posiadanie stopni specjalistycznych PNO, PNA, PE
  • 5 zalogowanychnurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora PE

Przebieg szkolenia:

Wykłady (15 godzin) i zajęcia praktyczne (28 godzin) w ciągu 6 dni szkoleniowych obejmujące 15 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań na głębokość 20m, 2 nurkowania na głębokość 30m i 2 nurkowania na głębokość 40m, łącznie minimum 360 minut pod wodą.
Warianty:

  1. Kurs stacjonarny – 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych.
  2. Kurs weekendowy – 4 weekendy po 2 pełne dni szkolenia na wodach otwartych.

Kadra kursu:

  • Kierownik Szkolenia: Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS(M2).
  • Stosunek instruktor/kursanci 1:4.

Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo:

  • nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 40m w w grupie płetwonurków o równorzędnych lub wyższych kwalfikacjach(przynajmnie jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia)

Po kursie uczestnik otrzymuje: wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).