PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM KDP/CMAS (PZB)

Zestawu dwubutlowe czyli twinset zagościł na stałe w nurkowaniach rekreacyjnych. Dzięki twinsetowi wydłużysz swoje nurkowania oraz zwiększysz poziom bezpieczeństwa. Na szkoleniu dowiesz się jak prawidłowo skonfigurować automaty, jak dobrać ołów, aby zachować idealny trym pod wodą. W trakcie zajęć praktycznych nauczysz się posługiwać nową konfiguracją, by w bezpieczny sposób cieszyć się nurkowaniem.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 15 lat,

  • posiadanie stopnia Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE),

  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,

  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Cena kursu – 700 zł

Cena zawiera:
koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
międzynarodowy certyfikat.
napełnianie butli powietrzem.
opiekę instruktorską.


Cena nie zawiera:
kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych.
zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte.