PNO – Płetwonurek Nocny

Nocne nurkowanie ma w sobie posmak tajemnicy i wyzwania. Pozwala poznać nocne życie akwenu, często znacznie bogatsze niż to za dnia. Szkolenie przygotowuje Cię także do głębszych nurkowań oraz nauczy technik bezpieczeństwa przy organizowaniu tego typu nurkowań.

Warunki udziału w kursie:
ukończone 14 lat
posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Cena kursu – 600 zł

Cena zawiera:
• koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
• międzynarodowy certyfikat.
• napełnianie butli powietrzem.
• opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:
• kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych.
• zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte