PŁETWONUREK EKSPLORATOR KDP/CMAS (PE)

Zaczynasz oczekiwać nieco więcej od nurkowania? Czujesz, że jesteś gotowy na nieco trudniejsze i głębsze profile nurkowe? Chcesz w bezpiecznych warunkach nauczyć się zasad nurkowania na 30m, puszczać bojkę, doszlifować pływalność i dowiedzieć się podstawowych zasad ratownictwa nurkowego? Zapraszamy na szkolenie z zakresu nurkowań Exploracyjnych KDP CMAS.

Warunki udziału w kursie:

  • ukończone 15 lat,

  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji,

  • posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:

  • nurkowania nocnego (PNO),

  • nurkowania nawigacyjnego (PNA)

  • 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10 m po uzyskaniu P1,

  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,

  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Cena kursu – 1000 zł

Cena zawiera:
koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
międzynarodowy certyfikat.
napełnianie butli powietrzem.
opiekę instruktorską.


Cena nie zawiera:
• kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych.
• zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte.