PŁETWONUREK NAWIGATOR KDP/CMAS (PNA)

Czy zastanawiałeś się jak działa kompas? Jak poprowadzić nurkowanie, aby wyjść tam, gdzie się weszło? Jak odnaleźć się pod wodą, gdy stracimy orientację np. w słabej widoczności? Jeżeli na któreś z pytań odpowiedziałeś tak, ten kurs jest właśnie dla Ciebie!!! W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, dowiesz się jak prawidłowo używać kompasu, czym jest nawigacja naturalna i mieszana.

Warunki udziału w kursie:
ukończone 14 lat,
posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Cena kursu – 650 zł

Cena zawiera:
• koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
• napełnianie butli powietrzem.
• opiekę instruktorską.

Cena nie zawiera:
• kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych.
• zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte
wypożyczenia sprzętu
• międzynarodowy certyfikat.