Nurkowanie i dziedziny pokrewne, jak ratownictwo wodne i pierwsza pomoc, to dla niego znacznie więcej niż tylko zawód. Wie to każdy, kto  choć raz się z nim zetknął. Żadna z tych dziedzin nie istnieje bowiem w pełni bez sąsiedztwa drugiej, dlatego obok nauczania (chyba jego największej pasji), bezpieczeństwo jest podstawą jego działań. Tematy te wydają się nadawać mu pozytywne obroty, wypełniają całe jego życie i zarażają wszystkich, którzy staną na jego drodze. Przez lata doświadczeń instruktorskich wyrobił własną markę,  kierując się dewizą jakości, a nie ilości.
Z wykształcenia mgr inż. Nawigacji, absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku Ratownictwo oraz Akademii Marynarki Wojennej na wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego; co dopełnia jego  doświadczenie i rozległą znajomość tematów związanych z wodą.
Jest osobą prowadzącą i kierującą wszystkimi szkoleniami i  warsztatami tematycznymi w BCN Seawave, potwierdzając tym samy tezę, że przy odpowiedniej organizacji i zaangażowaniu można być profesjonalistą w więcej niż jednej dziedzinie. Będąc  założycielem i właścicielem centrum osobiście czuwa nad jakością pozostałych usług, zawsze chętnie służąc radą i pomocą.