Kursy ratownicze

Nasze Centrum organizuje kursy ratownicze i nadaje kwalifikacje ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Kursy ratownicze:

Kurs ratowniczy: Ratownik młodszy
Młodszy ratownik WOPR może pracować na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, ale zawsze pod nadzorem ratownika starszego stopniem.

 

Wymagania formalne:

 • uczestnikiem kursu może być osoba niepełnoletnia
 • konieczne jest posiadanie karty pływackiej
 • należy pozytywnie zaliczyć wstępny sprawdzian praktyczny, na który składają się:
  • przepłynięcie dystansu 50 m dowolnym sposobem w czasie poniżej 45 sekund
  • przepłynięcie pod wodą minimum 15 m (start z powierzchni wody)
  • wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m.

 

Kurs ratowniczy: Ratownik WOPR – uprawniony jest do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ratownik WOPR może:

 • samodzielnie pracować w parkach wodnych i pływalniach, na kąpieliskach i śródlądowych obszarach wodnych, podczas zorganizowanych form wypoczynku
 • prowadzić szkolenia podstawowe
 • udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • pełnić funkcje kierownika zaspołu ratowników na kąpieliskach oraz przybrzeżnych i wewnętrznych wodach morskich

 

Wymagania formalne:

 • ukończony 18 rok życia
 • ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy
 • specjalna karta pływacka
 • posiadanie co najmniej jednego spośród uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym (motorowodne, nurkowania, trenera lub instruktora pływania, żeglarskie)
 • przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie 1:40.0 min.
 • holowanie manekina na dystansie 50 m płynąc na grzbiecie z pracą nóg do żabki i chwytem stosowanym w ratownictwie wodnym
 • nurkowanie z powierzchni wody na odległość 25 m.