Kursy motorowodne

STERNIK MOTOROWODNY – WARUNKI UZYSKANIA PATENTU

Od kandydata na stopień sternika motorowodnego wymagane jest:

  • ukończone 14 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych na jachtach żaglowych i motorowych
  • w przypadku osoby niepełnoletniej – pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie sportów wodnych na jachtach żaglowych i motorowych
  • ukończenie szkolenia na stopień sternika motorowodnego
  • podejście do egzaminu na stopień sternika motorowodnego
  • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień sternika motorowodnego przed Komisją Egzaminacyjną PZMiNW
  • uiszczenia opłaty za kurs, egzamin i patent

 

 

STERNIK MOTOROWODNY – PROGRAM SZKOLENIA

Lp. Temat Godz. teoret. Godz. prakt. Razem
1 Wiadomości ogólne 1 1
2 Przepisy 7 7
3 Budowa jachtów 3 3
4 Silniki i urządzenia napędowe 6 6
5 Prace bosmańskie 1 1
6 Locja śródlądowa 1 1
7 Meteroologia 1 1
8 Ratownictwo 2 2
9 Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka 1 1
10 Licencje motorowodne 1 1
11 Manewrowanie jachtem motorowym 1 2* 3
Razem godzin 24 3 27

* na jedną osobę