Kursy motorowodne

 

MORSKI STERNIK MOTOROWODNY – WARUNKI UZYSKANIA PATENTU

 

Od kandydata na stopień Morskiego Sternika Motorowodnego wymagane jest:

  • ukończone 18 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
  • odbycie co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych na jachtach żaglowych i motorowych
  • ukończenie szkolenia na stopień Morskiego sternika motorowodnego
  • podejście do egzaminu na stopień Morskiego sternika motorowodnego
  • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień Morskiego sternika motorowodnego przed Komisją Egzaminacyjną PZMiNW
  • uiszczenia opłaty za kurs, egzamin i patent

 

MORSKI STERNIK MOTOROWODNY – PROGRAM SZKOLENIA

 

Lp. Temat Godz. teoret. Godz. prakt. Razem
1 Wiadomości ogólne 1 1
2 Przepisy 3 3
3 Wiadomości o jachtach motorowych, duże jachty motorowe 2 2
4 Nawigacja 4 2 6
5 Locja 2 2 4
6 Meteorologia 2 2
7 Sygnalizacja i łączność 1 1
8 Ratownictwo 2 2
9 Silniki i układy napędowe 2 2
10 Mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe 2 2
11 Manewrowanie jachtem motorowym, prowadzenie szybkiego jachtu motorowego 2 2* 4
Razem godzin 23 6 29

* na jedną osobę