PŁETWONUREK WRAKOWO-MORSKI KDP/CMAS (PWM)

Historia oraz wraki spoczywające na dnach mórz i oceanów, od zawsze fascynowały nie tylko historyków, ale tez nas, nurków. Są namacalnym obiektem danego czasu i historii.
Nurkowanie na wrakach ma w sobie dozę tajemniczości, ekscytacji. Jednak nurkowanie w morzu i na wrakach wymaga specjalnych umiejętności. Falowanie, prądy morskie, zmienna pogoda, to wszystko wpływa na nasze samopoczucie, przebieg oraz planowanie nurkowania. Na szkoleniu dowiesz się jak zrealizować to w bezpieczny i przyjemny sposób, jak unikać zagrożeń typu sieci , czy ostrych krawędzi wraku.

Warunki uczestnictwa w kursie:
ukończone 16 lat,
posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji
posiadanie stopni specjalistycznych (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:
– nurkowania z wykorzystaniem nawigacji (PNA),
– nurkowania nocnego (PNO),
15 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Cena kursu800,00

Cena zawiera:
koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne).
opiekę instruktorską
wypłynięcia na wraki
Cena nie zawiera:
kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych
kosztów gazów
• zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte
• międzynarodowy certyfikat.