Kurs nurkowania PN2 – płetwonurek nitroksowy

PN2 – PŁETWONUREK NITROKSOWY

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu nurkowania PN2 zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.


Warunki uczestnictwa w kursie:
  • ukończone 18 lat
  • Stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji
  • Stopień Płetwonurka Nitroksowego (PN1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji
  • 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P2, w tym 5 nurkowań nitroksowych

Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godziny), w ciągu dwóch dni szkoleniowych, w tym 3 nurkowania nitroksowy w zestawach 2-butlowych i 1 butlą boczną w wodach otwartych (1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroksu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania 20 min, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej – 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej – 1.6 bara.

Kadra kursu:

  • instruktor płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2) z uprawnieniami nitroksowym (MN2)
  • instruktor płetwonurkowania KDP/CMAS z uprawnieniami MN1 – asystent
  • stosunek instruktorzy/kursanci 1:2 (w zajęciach pod wodą).

Uprawnienia:

  • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 – 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS
  • Stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem i mieszaninami nitroksowym z zawartością tlenu powyżej 40%.

Po kursie uczestnik otrzymuje: wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 2° (PN2).