PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN1)

Nurkowanie z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza (popularnie nazywanego Enriched Air Nitrox) pozwala na zwiększenie limitów bezdekompresyjnych w porównaniu do nurkowania na powietrzu. Użycie Nitroksu pozwoli Ci spędzić więcej czasu pod wodą w trakcie rekreacyjnych nurkowań oraz wydłuża i umożliwia zwiększyć ilość nurkowań w ciągu dnia.

Warunki udziału w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania
    na głębokość min. 18 m,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
    (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
    (tylko dla osób pełnoletnich)

Cena kursu – 400 

Cena zawiera:
koszt szkolenia (wykłady, zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne),
napełnianie butli,
opiekę instruktorską.


Cena nie zawiera:
• kosztów dojazdu na nurkowanie na wodach otwartych,
• zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wyjazdu na wody otwarte
• międzynarodowy certyfikat,