Kurs nurkowania PN1 – płetwonurek nitroksowy

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu nurkowania PN1 zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

ukończone 16 lat,
minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
wykonanie 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.

 

Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny), w ciągu dwóch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 min i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1.4 bara.

 

Kadra kursu:
uprawniony instruktor płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1) z uprawnieniami nitroksowym (MN1)
stosunek instruktorzy/kursanci 1:4
Uprawnienia:

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 – 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowanie przystanków dekompresyjnych.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje: wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 1° (PN1).