P1 – PŁETWONUREK CMAS*

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu nurkowania P1 zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat
  • umiejętności pływania w poprawny sposób (sprawdzian)

Przebieg szkolenia:

Wykłady (16 godzin) i zajęcia praktyczne (24 godziny) obejmujące co najmniej 3 nurkowania do 5m, 3 nurkowania do 10m, 2 nurkowania na głębokość 10-15m i 2 nurkowania na głębokość 20m
Warianty:

  1. Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych.
  2. Kurs weekendowy: 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych.
  3. Kurs na pływalni i wodach otwartych: szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym 8 nurkowań w wodach otwartych – czas trwania całego kursu nie może przekraczać 2 miesięcy.

Kadra kursu:

Uprawniony Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1+).
Stosunek instruktor/kursanci 1:4

Płetwonurek KDP/CMAS* ma prawo:

  • nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),

Po kursie uczestnik otrzymuje: Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy                            certyfikat KDP/CMAS (P1).