Poziom drugi: Płetwonurek Młodzieżowy Srebrny (PMS)

To szkolenie, na które może dostać się certyfikowany płetwonurek młodzieżowy brązowy, który ukończył 10 lat. Ten poziom nastawiony jest na naukę umiejętności nurkowych głównie tych związanych z bezpieczeństwem swoim i innych. W trakcie 3 nurkowań w kompletnym sprzęcie powietrznym, młody nurek będzie samodzielnie regulował pływalność, przemieszczał się pod wodą i radził sobie z podstawowymi problemami, a po zdaniu egzaminu uzyska uprawnienia do nurkowania na głębokość do 6 metrów.
Zdecydowanie rozszerzona oraz ugruntowana zostaje także wiedza teoretyczna dla srebrnych nurków, wypłenijąć kolejne 3 rozdziały podręcznika w trakcie 3 spotkań teoretycznych.

Cena szkolenia 480 zł

W cenę wliczone:

  • Zajęcia basenowe prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów,
  • Kompletny sprzęt nurkowy i dodatkowy,
  • Wstęp na basen,
  • Zajęcia teoretyczne,
  • Egzamin,

W cenę nie wliczono:

  • Certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Srebrnego KDP CMAS – 100 zł w tym: książeczka, naszywka Srebrnego nurka, naklejka